z

Hei.

Det blir møte på Sjømannshjemmet førstkommende mandag 19/3.

Det blir ikke møte 26/3 og 2/4.

Husk årsmøtet 9/4Kul

Foreløpig vårprogram.

Aktivitet framover:  Første mandag etter nyttår er «restefesten» den 8. januar. Vi fortsetter på mandagskveldene på Sjømannshjemmet fra kl. 18.00

Ny båt til laget?

Fra Flekkefjord har vi fått henvendelse om å overta en gavlbåt, ca 27 fot lang, bygget i 30-årene før krigen med en BK diesel. Vi skal få mer dokumentasjon om båten, og vi skal da begynne å finne mulige finasieringskilder til å frakte den til Farsund og til oppussing. Ett stort problem er nok å finneet sted å ha båten - hvilken havn kan vi ha den i. Ett annet problem kan være om det er interesse i å ha og vedlikeholde en båt av denne typen. Fin størrelse, synes jeg (Tore). Motoren starter og båten flyter. Vi skal snakke mer om det på møtene våre og i styret.