Etter styremøte 30.10.17

Aktivitet framover: Siste mandagskveld før jul er 11.12. Første mandag etter nyttår er «restefesten» den 8. januar. Den 26.11. kl. 12.00 er det julemesse på Nordberg. Vi møter kl. 11.30. Vi stiller også på lørdag den 25.11. kl. 11.00 for å rigge opp salgsboden. 

Du kan lese hele referatet her:

Sist oppdatert 23.11.2017
Tore B Johansen

Ny båt til laget?

Fra Flekkefjord har vi fått henvendelse om å overta en gavlbåt, ca 27 fot lang, bygget i 30-årene før krigen med en BK diesel. Vi skal få mer dokumentasjon om båten, og vi skal da begynne å finne mulige finasieringskilder til å frakte den til Farsund og til oppussing. Ett stort problem er nok å finneet sted å ha båten - hvilken havn kan vi ha den i. Ett annet problem kan være om det er interesse i å ha og vedlikeholde en båt av denne typen. Fin størrelse, synes jeg (Tore). Motoren starter og båten flyter. Vi skal snakke mer om det på møtene våre og i styret.