Årsmelding 2016

Styret har bestått av:

Leder: William Andersen

 Styremedlemmer:
Tore B Johansen,
Svein Jarle Bruseland,
Kari RitterEriksen
Odd Kongevold

 Vara til styret,
Sissel Ulland
Harald Schuitema,
Agnar Gjertsen.

 Repr. til landsmøtet: leder.

 Revisor: Harald Fosse

 Valgkomite:
Jacob Løvdal,
Gravers Larsen

 Representant for Stiftelsen Sæløer skole,
Ingvild Løvdal
Venke Moe, vararepresentant.

Antall medlemmer: Pr. 31.12. 16 var det 39 medlemmer. 2 færre enn i fjor.

Styremøter: Det har vært avholdt 3 styremøter, og det har blitt behandlet 15 saker på møtene.  

 ARRANGEMENTER – DUGNADER – EIENDELER

Messer. Vi deltok på julemesse på Nordberg fort. Godt salg og god inntekt for laget.

 Båter:

 Prøven var som vanlig med i kaperspillet og vant slaget atter en gang. Prøven har ligget på vann i vinter også. Prøven er registrert i redningsselskapets småbåtregister og er «totalmedlem» i selskapet. Pål Atle og Harald er ansvarlige for Prøven. Prøven er brukt av handelsstanden i forbindelse med kaperdagene og åpningen av gjestehavna. Prøven var med på Strandaspelet i Sogndalsstrand. Den ble fraktet fram og tilbake av medlemmer av kystlaget der. Det ble lekkasje i varmeveksleren og det tok lang tid å få reservedeler, så båten lå uvirksom i store deler av høsten.

Skjoldnesbåten har vært litt brukt og ligger nå under presenning sammen med Bindalsbåten.

Oselveren har ikke vært på vannet. Den trenger noe reparasjon, bl.a. nye keiper – og den har store sprekker.

Trilling. Denne har ikke vært på vannet i år. Det er laget ny kjølkasse, men den er ikke montert.

Bindalsbåten. Det er ikke skjedd noe nytt med Bindalsbåten i år. Det er laget tollepinner, og årene (7 stk.) er pusset opp. Det er laget rorbeslag og det er grovskåret et ror. Videre er akterstevnen forsterket for framtidig boring av hylse. Den ligger under presenning.

ANSVARSOMRÅDER

Rebeccas holme:
Det har ikke vært kontakt med Søre Katlands venner, men vi har flere båter der. Det er som avtalt med Kystverket.

Kjøpsøy:  
Bua er i god stand nå.

 Østhassel redningsstasjon:
Vi har hatt omvisning ni søndager i sommer, og tilsyn med stedet i vinter.
Redningsstasjonen er en grei inntektskilde.

Skolehuset på Rosfjord:
Det har vært ukentlige medlemskvelder på mandager i høst- og vinterhalvåret. Det blir skravlet og knytter matter og fendere. Flott innsats av de frammøtte. Det ble produsert (og produseres) sjøvotter, luer og annet tauverksarbeid, bl.a. matter og fendere. Dette er populære ting og mye er solgt.

Annet:
Grasrotandelen er en suksess. Hvis en registrerer spillekortet med kystlagets organisasjonsnummer (875630512), vil 5 % av innsatsen gå til kystlaget uten at det koster tipperen noe. I år kom det inn 2846,-. Noe bedre enn i fjor.

Hjemmesiden på internett er oppegående. Det er en link til denne på Forbundet Kystens side. Den direkte adressen er: www.kystlaget.net

 Styret vil til slutt takke alle medlemmer og andre støttespillere for innsatsen i 2016, og håper på et enda mer aktivt år og positivt samarbeid i 2017.

Sæløer og Lista kystlag den 6.3. 2017

Styret

Referat

Med vår egen trubadur på Sjømannshjemmet.

Referat fra årsmøte, mandag, den 6.3.2017
Sjømannshjemmet, Farsund.

12 frammøtte.

Godkjenning av innkalling – godkjent.

Valg av ordstyrer – William.
Valg av referent – Tore B.

  Styrets beretning – Opplest og godkjent.

  Regnskap – gjennomgått og godkjent.
  Budsjett – gjennomgått og godkjent.
 

Ingen innkomne saker

  Valg ble ledet av Gravers. Valgkomiteens forslag ble alle enstemmig vedtatt:

 LEDER: velges for et år.
William  Andersen  Forslag: Gjenvalg

 STYREMEDLEMMER: velges for to år.
Svein Jarle Bruseland                      ( ikke på valg i år )
Odd Kongevold                                ( ikke på valg i år)
Tore B. Johansen                              ( på valg for to år)  Forslag:  Gjenvalg
Kari Ritter Eriksen                             ( på valg for to år)  Forslag:  Gjenvalg

 VARAMEDLEMMER TIL STYRE: ( velges for et år)
Forslag:  Bjørn E. Olsen
Harald Schuitema   Forslag:  Gjenvalg
Agnar Gjertsen  Forslag:  Gjenvalg

 REPRESENTANT TIL LANDSMØTE:  Leder er foreslått. 

REVISOR:  Harald Fosse

 VALGKOMITE:  velges for to år
Graveres Larsen                       ( ikke på valg i år)
Jakob D. Løvdal                        ( på valg for to år)  Forslag:  Gjenvalg

 REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN SÆLØER SKOLE:  (velges for et år )
Ingvild Løvdal   og   Venke Moe ( vara)  Forslag: Gjenvalg  

  Årsmøtet fikk opplyst at Svein Jarle Bruseland er valgt av styret til å representere kystlaget i Adella lauget.

  Møtet ble hevet.

Tore B Johansen
Referent.

Medlemsmøte

Medlemsmøte – etter årsmøtet 2016

Etter årsmøtet var det medlemsmøte der Agnar underholdt med visesang og serverte fiskesuppe.

 Det ble diskutert hvordan vi kan øke salget av våre produkter. To ting ble nevnt: Legge ut varer på turistinformasjonskontoret og ha salg en ettermiddag utenfor Sjømannshjemmet. Begge deler kan prøves.

 Det ble vedtatt at turen til Stavanger skal være 11. juni. Kari er kontaktperson.

 Prøven skal til «Strandaspelet» i Sogndalsstrand i august. Det ble foreslått at vi kan seile båten rundt som en tur. Det er avhengig at vi kan bli hentet og at nok personer stiller.

 Det ble bestemt at vi sier opp el.abonnementet på skolehuset. Tore kontakter AMK og varsler dette, så de kan overta abonnementet dersom de har behov for det. Videre skal Tore purre på AMK om deres andel av strøpmregninge for i fjor – 3000,-

 Tore B