Forbundet KYSTEN har to medlemskategorier:

1.Hovedmedlemsskap, som koster kr 400,- pr år.
2.Familiemedlemsskap, som koster kr 50,- pr år for hvert familiemedlem som blir registert.

Etter 1. juli er det halv pris for hovedmedlem ut året. Familiemedlemsskap er uendret.

Som medlem av Sæløer og Lista Kystlag kan du låne robåt, overnatte i bua vår på Kjøpsøy, være med på listebåten Prøven, lære å lage fendere, matter, strikke sjøvotter og mye mer på medlemskveldene i vinterhalvåret. Send en e-post til Kari.Ritter.Eriksen, tel. 38 39 72 06 e-post: kari.ritter.eriksen@gmail.com eller ingvild.lovdal@gmail.com