Årsmøte 14. mars 2022

Referat fra årsmøtet i Sæløer og Lista Kystlag 14. mars 2022 på Sjømannshjemmet kl. 18.00

Det var 7 personer til stede da formannen ønsket velkommen.

Sak 1  Innkallingen ble godkjent.

Sak 2  Valg av ordstyrer: Kari Ritter Eriksen

Sak 3  Valg av referent (Protokollfører): Ingvild Løvdal

Sak 4  Undertegning av protokollen: Harald Schuitema og Ingvild Løvdal

Sak 5  Ingvild leste årsmeldinga.  Godkjent.

Sak 6  Ingvild leste regnskapet. Revidert regnskap ble godkjent, det ble også budsjettet for 2023.

Sak 7  Innkomne forslag til årsmøtet.  Ingen forslag. 

Sak 8 Valg.  Komiteen har bestått av Harald Schuitema og Stein Jarle Bruseland.

Valg: Leder                                      Ingen valgt                 

         Nestleder                                Bjørn Elling Olsen      2 år, gjenvalg

         Kasserer                                 Ingvild Løvdal             ikke på valg   

         Sekretær                                 Ingvild Løvdal             ikke på valg

         Styremedlem                           Harald Schuitema       2 år, ny

                                                         Henrik Mathisen        2 år, gjenvalg             

         Varamedlem                            Svein Jarle Bruseland 1 år, ny         

                                                         Øyvind Bolstad           1 år, gjenvalg

                                                         Henning Sørensen     1 år, gjenvalg

Utsending til landsmøtet                  Ingen valgt

Utsending til Agder Fylkeskystlag     Bestemmes av styret.

Revisor                                             Anita Vestøl                1 år

Valgkomite                                       Svein Jarle Bruseland 2 år

                                                        Harald Schuitema       1 år

Representanter til Stiftelsen Sæløer skole

                                                        Ingvild Løvdal             1 år

                                                        Venke Moe (vara)      1 år

Representanter til de øvrige utvalg/grupper velges av styret.

Det hadde ikke lyktes valgkomiteen å finne ny leder, det nye styret må finne en løsning.

Etter at vi var ferdige med selve årsmøtet, viste Tore film om Prøvens tilblivelse, og turer med «Kamaile af Lister» i vesterled.  Vi avsluttet med kaffe, mat og hyggelig prat.

Lyngdal 16.mars 2022

Ingvild Løvdal referent.

__________________________________________________________________________

Harald Schuitema                                                                               Ingvild Løvdal

Årsmøte 8. mars 2021

Referat fra årsmøtet i Sæløer og Lista Kystlag
8. mars 2021 i lokalene til Farsund Motorbåtforening kl. 18.00.

Det var 10 personer til stede da lederen ønsket velkommen.

Sak 1 Innkallingen ble godkjent.
Sak 2 Valg av ordstyrer: Graver larsen
Sak 3 Valg av referent (Protokollfører): Ingvild Løvdal
Sak 4 Undertegning av protokollen: Harald Schuitema og Svein Jarle Bruseland
Sak 5 Ingvild leste årsmeldinga. Godkjent.
Sak 6 Ingvild leste regnskapet. Revidert regnskap ble godkjent, det ble også budsjettet for 2021.
Sak 7 Innkomne forslag til årsmøtet. Ingen forslag.
Sak 8 Valg. Komiteen, ved Svein Jarle Bruseland og John Jakobsen. De hadde gjort en god jobb og fått folk til alle ledige poster, bortsett fra lederen. Gravers Larsen sa fra seg gjenvalg pga. helsa.
Alle valg ble foretatt med akklamasjon.

Valg: Leder Det nye styret må finne en løsning 1 år
Nestleder Bjørn Elling Olsen 1 år, ikke på valg
Kasserer Ingvild Løvdal 2 år, gjenvalg
Sekretær William Andersen 1 år, har flyttet til Arendal,
Anja Pettersen 1 år, går inn for William Andersen
Styremedlem Kari Ritter Eriksen 1 år, ikke på valg
Henrik Mathisen 1 år, ikke på valg
Varamedlem Harald Schuitema 1 år, gjenvalg
Øyvind Bolstad 1 år, gjenvalg
Henning Sørensen 1 år, gjenvalg
Utsending til landsmøtet Bestemmes av styret
Utsending til Agder Fylkeskystlag Bestemmes av styret.
Revisor Anita Vestøl 1 år, gjenvalg
Valgkomite Harald Schuitema 2 år
Svein Jarle Bruseland 1 år

Representanter til Stiftelsen Sæløer skole
Ingvild Løvdal 1 år, gjenvalg
Venke Moe (vara) 1 år, gjenvalg
Representanter til de øvrige utvalg/grupper velges av styret.

Sak 9 Eventuelt. Harald orienterte om prosjektet for å få et nytt tilholdssted. Vi er i dialog med Kommunen som er positive til prosjektet. Mest aktuell tomt er «betongklossen» bak Våges hus. Arkitektfirmaet Stiv Kuling har målt opp tomta for oss.

Etter at vi var ferdige med selve årsmøtet, fortalte lederen i FM, Gunnar Ludvigsen, om Farsund Motorbåtforening (som for øvrig blir 100 pr i 2023) og om båtbyggervirksomheten som har vært på stedet.
Vi avsluttet med kaffe, mat og hyggelig prat.

Lyngdal 8.mars 2021
Ingvild Løvdal referent.

__________________________________________________________________________
Harald Schuitema   (sign)                                                     Svein Jarle Bruseland(sign)

Årsmøteprotokoll 2019

 

Referat fra årsmøtet i Sæløer og Lista Kystlag 2. mars 2020 på Sjømannshjemmet kl. 18.00

 

Det var 11 personer til stede da formannen ønsket velkommen.

 

Sak 1   Innkallingen ble godkjent.

Sak 2   Valg av ordstyrer:       Graver larsen

Sak 3   Valg av referent (Protokollfører):       Ingvild Løvdal

Sak 4   Undertegning av protokollen: Harald Schuitema og Anita Vestøl

Sak 5   Ingvild leste årsmeldinga.  Godkjent.

Sak 6   Ingvild leste regnskapet. Revidert regnskap ble godkjent, det ble også budsjettet for 2020.

Sak 7   Innkomne forslag til årsmøtet.  Ingen forslag.

Sak 8   Valg.  Komiteen, som har bestått av John Jakobsen og Agnar Gjertsen, hadde gjort en god jobb og fått folk til alle ledige poster. Alle valg ble foretatt med akklamasjon.

 • Valg:    Leder                                      Gravers Larsen           1 år, gjenvalg
 •             Nestleder                               Bjørn Elling Olsen      2 år, ny
 •             Kasserer                                 Ingvild Løvdal             ikke på valg   
 •             Sekretær                                William Andersen       2 år, ny
 •             Styremedlem                           Kari Ritter Eriksen      2 år, gjenvalg
 •                                                           Henrik Mathisen          2 år, ny                            
 •             Varamedlem                           Harald Schuitema       1 år, gjenvalg
 •                                                           Øyvind Bolstad           1 år, ny
 •                                                          Henning Sørensen       1 år, ny

Utsending til landsmøtet                                Leder                          1 år

Utsending til Agder Fylkeskystlag     Bestemmes av styret.

 • Revisor                                               Anita Vestøl                1 år
 • Valgkomite                                        Svein Jarle Bruseland  2 år
 •                                                          John Jakobsen            1 år

Representanter til Stiftelsen Sæløer skole

 •                                                            Ingvild Løvdal             1 år
 •                                                            Venke Moe (vara)       1 år

Representanter til de øvrige utvalg/grupper velges av styret.

 

Sak 9   Eventuelt.  Tore B. Johansen ble utnevnte til æresmedlem.  Anita hadde laget et flott diplom som han fikk overrakt.  Siden han hadde betalt kontingenten for 2020, betaler Kystlaget ham tilbake dette beløpet.

 

Harald orienterte om prosjektet for å få et nytt tilholdssted.  Vi er i dialog med Kommunen som er positive til prosjektet, og det satt inn på Kulturminneplanen. Det er en aktuell tomt på Vestersiden, denne har Glastad opsjon på, men vi håper Kommunen får den frigitt til vårt formål.

 

Etter at vi var ferdige med selve årsmøtet, holdt Henriette et interessant foredrag om fyr og fyrhistorie.  Spesielt fikk vi høre om Katland og Markøy.  Vi avsluttet med kaffe, mat og hyggelig prat.

 

 

Lyngdal 3.mars 2020

Ingvild Løvdal referent.

__________________________________________________________________________

 

 

Årsmelding 2019

Styret har bestått av:

Leder ble Gravers Larsen,

Nestleder Svein Jarle Bruseland

Sekretær Tore B. Johansen, fra juli 2019 og frem til årsmøtet Ingvild Løvdal.

Kasserer lngvild Løvdal

Styremedlemmer Kari Ritter Eriksen og William Andersen

Vara: Harald Schuitema, Odd Kongevold og Anita Vestøl

Representanter til Stiftelsen Sæløer Skole: lngvild Løvdal og Venke Moe

Valgkomite: John Jacobsen (leder)og Agnar Gjertsen.

Revisor: Agnar Gjertsen

Antall medlemmer er pr nå 36

Styremøter: Det har blitt avholdt tre styremøter

Arrangementer: Vi deltok aktivitetsmessa i Lyngdal, i oktober, og vant premie Kr 1 000,-

Båter:

Prøven har fått ny mast, pga. mye råteskader. Takk til alle som deltok i dugnadsarbeidet, og spesielt til Tore B. Han fik hugget mast fra egen skog.  Vi søkte Sparebanken Sør om midler, og fikk kr 14 000,-

Kaperspillet: Prøven deltok som vanlig i Kaperspillet.  Det har også vært kjørt en tur med gjester.

Nytt om andre båter: Skjoldnesbåten har ligget på vannet i Lauervik.  Det er en stor sprekk i et bord, dette må repareres og båten ligger nå i garasjen.  Vi har fått lov av Stiftelsen Sælør skole å legge båten i den båtstøa, som de betaler for i Korshamn. Planen blir da å ha vinteropplag på Kjøpsøy.   

Vi fikk en forespørsel fra Agder Folkehøgskole i Søgne, om vi hadde en liten båt vi kunne avse, de skulle bruke den i en maritim utstilling på skolen.  De har fått den lille jolla som har ligget i garasjen.  Vi har historien til båten (funnet drivende i sjøen utenfor Korshamn).  Skolen fikk en kopi av historien.

Ansvarsområder:

Kjøpsøy: Det har ikke vært utført noe dugnadsarbeid her, i 2019.  Ingvild og Jakob har vært innom noen ganger i løpet av sommeren.  Pga. fukt har det trukket inn vann i enden på noen av golvborda.

Rebeccas holme: Her lagrer vi en del gamle båter.

Østhassel redningsstasjon: Vi har hatt omvisning her 7 søndager i sommer.  Dette har fungert ganske greit, men det er viktig at folk møter til de oppsatte vaktene.  Den ene søndagen var i samarbeid med Museet, da var der båtslipp og div. underholdning.  Bra med folk.

Sjømannshjemmet: Vi har hatt alle våre klubbmøter her. Det er veldig fint for sosial omgang men litt dårlige lokaler for håndtverksarbeid. Garasjen er heller ikke egnet til mye annet enn lagring.  Fra januar 2019 gikk vi over til å møtes annen hver mandag.

Vi har fått solgt en del av produktene vi har laget.  Bl.a. til Museet på Nordberg, Listaskøyta og Olsens Hage i Lyngdal.

Ny lokalisering for kystlaget?

I 2018 tok Harald Schuitema kontakt med Farsund kommune v/ Inge Eikeland for å se på muligheten for en ny lokalitet for kystlaget. Anita Vestøl og Tore B er også med i arbeidsgruppa som skal jobbe med dette fremover.  Inge Eikeland har sluttet som kultursjef, men han fikk lokaliseringsspørsmålet inn i Farsund Kommunes kulturminneplan.  Det er fremdrift i planen og gruppa har vært i møte med Kommunen.  Dette blir spennende.

Det ble ingen ting av planen om samarbeidsavtale mellom Kystlaget og «Sammen om Arbeid» - SOA fant ut at det var et for stort prosjekt for dem.

Styret vil til slutt takke medlemmene og andre støttespillere for innsatsen, og håper på et minst like aktivt år og positivt samarbeid i 2020.

Lyngdal, 03.02.2020

Årsmelding og -referat 2018

rsmelding 2018

Styret har bestått av: Leder ble Gravers Larsen, Nestleder Svein Jarle Bruseland
Sekretær Anita Vestøl (1 år), kasserer lngvild Løvdal (1 år)
Styremedlemmer Kari Ritter Eriksen og William Andersen
Vara: Harald Schuitema, Odd Kongevold og Bjørn E. Olsen
Representanter til Stiftelsen Sæløer Skole: lngvild Løvdal og Venke Moe
Valgkomite: Agnar Gjertsen og Jakob D. Løvdal
Revisor: Tore B Johansen
Enstemming valgt.

Antall medlemmer er pr nå 38

Styremøter: det har blitt avholdt tre styremøter

Arrangementer: Vi deltok aktivitetsmessa i Lyngdal og på julemessa på Nordberg fort

 Båter:
Prøven ble også i år lånt ut til det historiske spelet i Sokndalstrand.
Kaperspillet: Prøven ble brukt både under Kaperdagene og deltok som vanlig i Kaperspillet.
Nytt om andre båter: Småbåtene er ikke vært på vannet i 2018. 

 Ansvarsområder:
Kjøpsøy: Det har ikke vært utført noe dugnadsarbeid her, i 2018.
Rebeccas holme: Her lagrer vi en del gamle båter.
Østhassel redningsstasjon: Vi har ikke hatt omvisning her i 2018 grunnet ombygging.

Sjømannshjemmet; vi har hatt alle våre klubbmøter her. Det er veldig fint for sosial omgang men litt dårlige lokaler for håndtverksarbeid. Garasjen er heller ikke egnet til mye annet enn lagring.

Ny lokalisering for kystlaget?
Harald Schuitema har vært i kontakt med Farsund kommune ved Inge Eikeland for å se på muligheten for en ny lokalitet for kystlaget. Anita Vestøl, Tore B og Harald sitter i arbeidsgruppa som skal jobbe med dette fremover.

Det inngås samarbeidsavtale mellom Kystlaget og «Sammen om Arbeid» - kommunens arbeidstreningstiltak: SOA overtar jollene vederlagsfritt, Tore B hjelper i arbeidet med å ferdigstille jolla. Kystlaget har ikke noe kurs i fletting av matter o.a., men som medlem i kystlaget vil en få opplæring (en betaler materialutgiftene selv), SOA sjekker regelmessig fortøyningene på Prøven og presenningen på båtene som ligger på land, passer det, så kan SOA være med på pussing og stifting av Prøven hver vår, SOA kan være med på tur(er) med Prøven, hvis ledere i SOA er medlem av kystlaget, kan de få opplæring i å bruke Prøven og selv ta med SOA- brukere på tur. Det ble ikke diskutert, men det kan være mulig å bruke robåter også. De har ikke vært på vannet på noen år, så det er litt arbeid med å få dem "roklare".

 Klubbkvelder og videre drift: Det ble bestemt at man skal avholde klubbkvelder hver andre mandag fremover.

 Farsund 15.februar 2019

Referat fra årsmøte i Sæløer og Lista Kystlag 25.februar 2019.
13 til stede.

 1/19 Godkjenning av innkalling. Godkjent

 2/19 Valg av ordstyrer. Gravers Larsen som leder ble valgt.

 3/19 Valg av referent. Tore B Johansen ble valgt

 4/19 Signatur av protokoll. Harald Schuitema og Kari Ritter Eriksen ble valgt.

5/19 Styrets beretning. Årsmeldingen ble lest av Gravers. Når det gjelder punktet «Det inngås samarbeid mellom Kyhstlaget og «Sammen om Arbeid»», så hadde Tore nye opplysninger: SOA vil ikke ta imot jollene. De mente det ble for stort for dem. Når det gjelder resten av samarbeidet, vil SOA komme tilbake til det etter at de har fått flere interne samtaler om det.

 6/19 Regnskap. Revidert regnskap ble godkjent.

 7/19 Budsjett 2019. Budsjettet ble godkjent.

 8/19 Innkomne saker. Det er ingen innkomne saker.

 9/19 Valg. Valgkomiteens innstilling ble fulgt unntatt valg av revisor. Vedtektene sier at revisor ikke kan sitte i styret, og siden Tore B Johansen ble valgt som sekretær og innstilt som ny revisor, ble Agnar Gjertsen valgt som ny revisor.

Det nye styret:
Leder: Gravers Larsen.                                  1 år
Nestleder: Svein Jarle Bruseland                    1 år (var ikke på valg).
Sekretær: Tore B Johansen                            2 år
Kasserer: Ingvild Løvdal                                2 år
Styremedlem: Kari Ritter Eriksen                 1 år (var ikke på valg).
Styremedlem: William Andersen                1 år (var ikke på valg).
Varamedlemmer: Harald Schuitema, Odd Kongevold og Anita Vestøl.

Representanter til stiftelsen Sælør skole: Ingvild Løvdal og Venke Moe.
Revisor: Agnar Gjertsen.
Representant til Landsmøte: Leder ble valgt.
Henrik Mathisen sa seg villig til å holde et øye med Prøven.

 10/19 Annet.
1. Det var kommet en forespørsel om overnatting i bua på Kjøpsøy sist sommer. Gravers svarte at det var gratis, men at kystlaget ville være takknemlige for økonomisk støtte. Det ble diskutert hvordan det skulle bli enkelt for giverne og overføre penger til kystlaget, og det ble enighet om at en skulle sette opp et oppslag med gironummer og Vippsnummer.
2. Det kom spørsmål om det kunne komme en badestige på Kjøpsøy. Det ble ikke noe vedtak om dette.
3. Hvordan nå ut til medlemmene? Dette ble diskutert, og medlemsliste med telefonnummer var nevnt. Det ble nevnt at e-post fungerer bra, og hjemmesiden har bestandig vært oppdatert og funderer greit, men mange logger seg ikke inn på hjemmesiden for å sjekke. Det ble bestemt å lage en facebookside som er lettere tilgjengelig for de fleste. (Det var 4 av de som var tilstede som ikke var på facebook). En må fremdeles basere seg på -post også.

Etter at årsmøtet ble det servert lapskaus og Svein Jarle viste lysbilder og fortalte om seiltur fra Indonesia til Sør-Afrika og derfra til Karibien. Agnar Gjertsen «serverte» nydelig sang etterpå.

 Tore B Johansen (sign.)
Referent.

Harald Schuitema  (sig.)                                                    Kari Ritter Eriksen (sign.)

Årsmmelding og -referat 2017

Styret har bestått av:

 Leder: William Andersen                                                 Repr. til landsmøtet: leder.     

Styremedlemmer:                                                            Revisor: Harald Fosse 

Tore B Johansen,                                                            

Svein Jarle Bruseland,   Kari RitterEriksen            Odd Kongevold      

Valgkomite: Jacob Løvdal     Gravers Larsen,

Vara til styret,                                                                   

Bjørn E. Olsen                                                                 Representant for Stiftelsen Sæløer skole

Harald Schuitema,                                                           Ingvild Løvdal 

Agnar Gjertsen.                                                               Venke Moe, vararepresentant.

Antall medlemmer: Pr. 31.12. 17 var det 39 medlemmer. Det same som i fjor.

Styremøter: Det har vært avholdt 4 styremøter, og det har blitt behandlet 35 saker på møtene.   

 ARRANGEMENTER – DUGNADER – EIENDELER

Messer. Vi deltok på julemesse på Nordberg fort. Godt salg og god inntekt for laget. Vi var også representert på aktivitetsmessa i Lyngdal.

 Båter: 

 Prøven var som vanlig med i kaperspillet og vant slaget atter en gang. Prøven har ligget på vann i vinter også. Prøven er registrert i redningsselskapets småbåtregister og er «totalmedlem» i selskapet. Svein Jarle og Harald er ansvarlige for Prøven. Slippingen ble gjort i Lauervik . Det er en grei plass å slippe. Prøven er brukt av handelsstanden i forbindelse med kaperdagene og åpningen av gjestehavna. Prøven var med på Strandaspelet i Sogndalsstrand. Den ble seilt fram g tilbake av kystlaget. Agnar og Harald tok seg av dette, og på turen hjem, var Anita med. Litt dramatikk ble det da de fikk to brottsjøer i båten og fylte den nesten. Pumper stoppet å virke så det måtte øses med pøs. Senere måtte startmotoren skiftes på grunn av at den hadde «druknet» i saltvann.  I høst ble det skiftet motorolje og oljefilter igjen. 

De to siste vintrene har vi brukt brede jekkestropper under presenningen. Dette har stabilisert bommen så presenningen har blitt liggende på plass i mye vind. Stroppene har også holdt presenningen flatere så det ikke har samlet seg vann og snø i den. Det kan gjøres noe lignende foran masta også, ofr der har det vært vann i presenningen som har frosset til ei solid isblokk.

Skjoldnesbåten har vært litt brukt og ligger nå under presenning sammen med Bindalsbåten. Den har ikke hatt «vårpuss» i år, men har fått en omgang med olje innvendig mens den lå på vannet. Oselveren har ikke vært på vannet. Den trenger noe reparasjon, bl.a. nye keiper – og den har store sprekker.

Trilling. Denne har ikke vært på vannet i år. Det er laget ny kjølkasse, men den er ikke montert. 

Bindalsbåten. Det er ikke skjedd noe nytt med Bindalsbåten i år. Det er laget tollepinner, og årene (7 stk.) er pusset opp. Det er laget rorbeslag og det er grovskåret et ror. Videre er akterstevnen forsterket for framtidig boring av hylse. Den ligger under presenning. 

                                                                                     Årsmelding 2016    Side 2 av 2

ANSVARSOMRÅDER

Rebeccas holme: 

Det har ikke vært kontakt med Søre Katlands venner, men vi har flere båter der. Det er som avtalt med Kystverket.

 Kjøpsøy:  

Tidlig i september hadde vi dugnad på bua. Det viktigste arbeidet var å få drenert bedre. Vindskiene ble malt, og det ble selvsagt grillet.

Østhassel redningsstasjon: 

Vi har hatt omvisning ni søndager i sommer, og tilsyn med stedet i vinter. 

Redningsstasjonen er en grei inntektskilde.

Skolehuset på Rosfjord: 

Vi har flyttet ut fra skolehuset i begynnelsen av året.

Sjømannshjemmet:

Vi flyttet alle våre gjenstander fra skolehuset til Sjømannshjemmet. Her fikk vi baren som oppholdssted/medlemsmøtested og en dobbelgarasje til verktøy og større gjenstander. Det er også plass til å arbeide med robåtene her. I forbindelse med baren er det et lite kjøkken og lagerrom til papirene våre. Dette ble greit.

 Annet: 

Ny båt? I høst fikk vi tilbud om å overta en gavlbåt fra Flekkefjord. Den er i ok stand og vi har fått historien til båten. En delegasjon var og kikket på den på Abelnes. Styret har ikke tatt stilling. Regionalt seminar. Forbundet Kysten hadde et regionalt seminar i Spangereid. Anita, Harald og William deltok.

Grasrotandelen er en suksess. Hvis en registrerer spillekortet med kystlagets organisasjonsnummer (875630512), vil 5 % av innsatsen gå til kystlaget uten at det koster tipperen noe. I år kom det inn 3105,- Bedre år for år. I tillegg til at flere tippet i norsk tipping, er også andelen av innsatsen som går til laget, øket fra 5 til 7 %.

Hjemmesiden på internett er oppegående. Det er en link til denne på Forbundet Kystens side. Den direkte adressen er: www.kystlaget.net

Styret vil til slutt takke alle medlemmer og andre støttespillere for innsatsen i 2017, og håper på et enda mer aktivt år og positivt samarbeid i 2018. 

Sæløer og Lista kystlag den 9.4. 2018

Styret

Referat fra årsmøtet:

1/18 - Godkjenning av innkalling
Årsmøtet godkjente innkallingen

2/18 – Valg av ordstyrer
William Andersen ble enstemmig valgt som ordstyrer

3/18 – Referent
Anita Vestøl ble valgt som referent

4/18 Signatur av protokoll
John Jacobsen og Karin Jacobsen

5/18 Styrets beretning
Årsmøtet godkjente styrets beretning

6/18 Regnskap
Regnskap for 2017 ble fremlagt og gjennomgått. Årsmøtet godkjente regnskapet.

7/18 Budsjett for 2018
Budsjett for 2018 ble godkjent

8/18 Innkomne saker
Det var ingen innmeldte saker til styret eller årsmøtet

9/18 Valg
Leder ble Gravers Larsen, Nestleder Svein Jarle Bruseland.
Sekretær Anita Vestøl (1 år), kasserer Ingvild Løvdal (1 år).
Styremedlemmer Kari Ritter Eriksen og William Andersen.
Vara: Harald Schuitema, Odd Kongevold og Bjørn E. Olsen.
Representanter til Stiftelsen Sæløer Skole: Ingvild Løvdal og Venke Moe.
Valgkomite:Agnar Gjertsen og Jakob D. Løvdal.
Revisor: Tore B Johansen
Enstemming valgt.

Referent: Anita Vestøl

John Jacobsen Karin Jacobsen

Årsmelding 2016

Styret har bestått av:

Leder: William Andersen

 Styremedlemmer:
Tore B Johansen,
Svein Jarle Bruseland,
Kari RitterEriksen
Odd Kongevold

 Vara til styret,
Sissel Ulland
Harald Schuitema,
Agnar Gjertsen.

 Repr. til landsmøtet: leder.

 Revisor: Harald Fosse

 Valgkomite:
Jacob Løvdal,
Gravers Larsen

 Representant for Stiftelsen Sæløer skole,
Ingvild Løvdal
Venke Moe, vararepresentant.

Antall medlemmer: Pr. 31.12. 16 var det 39 medlemmer. 2 færre enn i fjor.

Styremøter: Det har vært avholdt 3 styremøter, og det har blitt behandlet 15 saker på møtene.  

 ARRANGEMENTER – DUGNADER – EIENDELER

Messer. Vi deltok på julemesse på Nordberg fort. Godt salg og god inntekt for laget.

 Båter:

 Prøven var som vanlig med i kaperspillet og vant slaget atter en gang. Prøven har ligget på vann i vinter også. Prøven er registrert i redningsselskapets småbåtregister og er «totalmedlem» i selskapet. Pål Atle og Harald er ansvarlige for Prøven. Prøven er brukt av handelsstanden i forbindelse med kaperdagene og åpningen av gjestehavna. Prøven var med på Strandaspelet i Sogndalsstrand. Den ble fraktet fram og tilbake av medlemmer av kystlaget der. Det ble lekkasje i varmeveksleren og det tok lang tid å få reservedeler, så båten lå uvirksom i store deler av høsten.

Skjoldnesbåten har vært litt brukt og ligger nå under presenning sammen med Bindalsbåten.

Oselveren har ikke vært på vannet. Den trenger noe reparasjon, bl.a. nye keiper – og den har store sprekker.

Trilling. Denne har ikke vært på vannet i år. Det er laget ny kjølkasse, men den er ikke montert.

Bindalsbåten. Det er ikke skjedd noe nytt med Bindalsbåten i år. Det er laget tollepinner, og årene (7 stk.) er pusset opp. Det er laget rorbeslag og det er grovskåret et ror. Videre er akterstevnen forsterket for framtidig boring av hylse. Den ligger under presenning.

ANSVARSOMRÅDER

Rebeccas holme:
Det har ikke vært kontakt med Søre Katlands venner, men vi har flere båter der. Det er som avtalt med Kystverket.

Kjøpsøy:  
Bua er i god stand nå.

 Østhassel redningsstasjon:
Vi har hatt omvisning ni søndager i sommer, og tilsyn med stedet i vinter.
Redningsstasjonen er en grei inntektskilde.

Skolehuset på Rosfjord:
Det har vært ukentlige medlemskvelder på mandager i høst- og vinterhalvåret. Det blir skravlet og knytter matter og fendere. Flott innsats av de frammøtte. Det ble produsert (og produseres) sjøvotter, luer og annet tauverksarbeid, bl.a. matter og fendere. Dette er populære ting og mye er solgt.

Annet:
Grasrotandelen er en suksess. Hvis en registrerer spillekortet med kystlagets organisasjonsnummer (875630512), vil 5 % av innsatsen gå til kystlaget uten at det koster tipperen noe. I år kom det inn 2846,-. Noe bedre enn i fjor.

Hjemmesiden på internett er oppegående. Det er en link til denne på Forbundet Kystens side. Den direkte adressen er: www.kystlaget.net

 Styret vil til slutt takke alle medlemmer og andre støttespillere for innsatsen i 2016, og håper på et enda mer aktivt år og positivt samarbeid i 2017.

Sæløer og Lista kystlag den 6.3. 2017

Styret

Referat

Med vår egen trubadur på Sjømannshjemmet.

Med vår egen trubadur på Sjømannshjemmet.

Referat fra årsmøte, mandag, den 6.3.2017
Sjømannshjemmet, Farsund.

12 frammøtte.

Godkjenning av innkalling – godkjent.

Valg av ordstyrer – William.
Valg av referent – Tore B.

  Styrets beretning – Opplest og godkjent.

  Regnskap – gjennomgått og godkjent.
  Budsjett – gjennomgått og godkjent.
 

Ingen innkomne saker

  Valg ble ledet av Gravers. Valgkomiteens forslag ble alle enstemmig vedtatt:

 LEDER: velges for et år.
William  Andersen  Forslag: Gjenvalg

 STYREMEDLEMMER: velges for to år.
Svein Jarle Bruseland                      ( ikke på valg i år )
Odd Kongevold                                ( ikke på valg i år)
Tore B. Johansen                              ( på valg for to år)  Forslag:  Gjenvalg
Kari Ritter Eriksen                             ( på valg for to år)  Forslag:  Gjenvalg

 VARAMEDLEMMER TIL STYRE: ( velges for et år)
Forslag:  Bjørn E. Olsen
Harald Schuitema   Forslag:  Gjenvalg
Agnar Gjertsen  Forslag:  Gjenvalg

 REPRESENTANT TIL LANDSMØTE:  Leder er foreslått. 

REVISOR:  Harald Fosse

 VALGKOMITE:  velges for to år
Graveres Larsen                       ( ikke på valg i år)
Jakob D. Løvdal                        ( på valg for to år)  Forslag:  Gjenvalg

 REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN SÆLØER SKOLE:  (velges for et år )
Ingvild Løvdal   og   Venke Moe ( vara)  Forslag: Gjenvalg  

  Årsmøtet fikk opplyst at Svein Jarle Bruseland er valgt av styret til å representere kystlaget i Adella lauget.

  Møtet ble hevet.

Tore B Johansen
Referent.

Medlemsmøte

Medlemsmøte – etter årsmøtet 2016

Etter årsmøtet var det medlemsmøte der Agnar underholdt med visesang og serverte fiskesuppe.

 Det ble diskutert hvordan vi kan øke salget av våre produkter. To ting ble nevnt: Legge ut varer på turistinformasjonskontoret og ha salg en ettermiddag utenfor Sjømannshjemmet. Begge deler kan prøves.

 Det ble vedtatt at turen til Stavanger skal være 11. juni. Kari er kontaktperson.

 Prøven skal til «Strandaspelet» i Sogndalsstrand i august. Det ble foreslått at vi kan seile båten rundt som en tur. Det er avhengig at vi kan bli hentet og at nok personer stiller.

 Det ble bestemt at vi sier opp el.abonnementet på skolehuset. Tore kontakter AMK og varsler dette, så de kan overta abonnementet dersom de har behov for det. Videre skal Tore purre på AMK om deres andel av strøpmregninge for i fjor – 3000,-

 Tore B

Nyeste kommentarer

15.11 | 16:57

Hei! Da skal du snakke med Kari på telefon: 90953047

10.11 | 17:42

Hei 13 okt.var det en dame som jeg tror var fra Kystlaget? Jeg ønsker å kjpe de fine tova sokkene hun hadde🤔Er det mulig å få kontakt her?

12.01 | 10:30

Hei, æ har lyst å bli medlem

)

Klem fra berit amalie

14.12 | 19:28

Hei, Jeg heter Knut Samuelsen.70 år nå. Tønnes Andreas Kaade var min oldefar. En ære for meg og min familie. Jeg kan skrive mer i e-post. Ikke plass her.knut

Del denne siden