Styremøte 17.02.2022

Referat fra styremøtet 17.02.2022, på Sjømannshjemmet.

Tilstede: Kari, Bjørn E., Harald, Øyvind, Ingvild og Anita.
Fravær: Henrik og Henning.
Sak 1. Anita møtte for å orientere om en utstilling som skal være på Lista Fyr. Temaet er om Fern Sunde, kvinnelig pioner i Handelsflåten.
Kystlaget deltar på arrangørsiden. Anita ordner med flyers som kan legges ut på utstillingen, slik at vi får markedsført oss. Anita og Kari kontakter også Lister 24, for å få PR om oss og utstillingen.
Sak 2. Vi skrinlegger planen om et Kystkultursenteret på Vestersiden. Det ble for komplisert med bl.a. tomtespørsmålet.
Vi prøver heller å få til et lite bygg (ca. 60m2) i Lundevågen, hvor vi kan ha verksted og møteplass.
Først må vi få frigitt tomta av Kommunen, Harald tar kontakt.
Sak 3. Ingvild bestiller Vipps, til Kystlaget.
Sak 4. Årsmøtet blir mandag 14. mars 2022 kl. 18.00, på Sjømannshjemmet. Vanlige årsmøtesaker, enkel bevertning. Etter årsmøtet viser Tore B. film/bilder fra turer.
Ingvild kontakter valgkomiteen og sender ut innkalling på epost, til alle medlemmene. Vi anser det som tilstrekkelig kunngjøring/innkalling. Legger det også ut på hjemmesiden/FB.

Lyngdal 20.02.22
Ingvild Løvdal, referent

Styremøte 26.10.2021

Referat fra styremøtet 26.10.2021, i klubblokalet til Farsund Motorbåtforening.

Tilstede: Kari, Bjørn E., Harald, Henrik og Ingvild.
Ikke møtt: Øyvind, Anja og Henning.

Sak 1) Anja Pettersen har meddelt pr. epost at hun må trekke seg fra styrevervet, pga. tidsklemma.
Styret tar saken til etterretning. Ingvild svarer Anja.
Sak 2) Konstituering av styret. Pga. korona har ikke dette blitt gjort tidligere. Kari er valg som leder på årsmøtet, Bjørn Elling er nestleder, Ingvild er kasserer og tar også på seg sekretærjobben fram til neste årsmøte. Henrik er styremedlem, Harald, Øyvind og Henning er vara.
Sak 3) Vi har fått forespørsel fra Farsund Kommune om uttalelse vedrørende plassering av dagsturhytte.
Forslag: Knygen/Solbjørg-området. Kari sender svar til Kommunen.
Sak 4) Reparasjon/pussing av Skjoldnesbåten. Harald spør Gunnar Ludvigsen om det er greit at vi kan være i lokalene til FM, med denne jobben. Ingvild sender info til medlemmer via hjemmesiden/FB/mail og etterspør interesse for å delta på dette prosjektet. Interesserte tar kontakt med Harald.
Prøven trenger å få oppgradert fenderne, vi kan også lage fendere til Skjoldnesbåten.
Vi starter opp med medlemskvelder mandag 1.november kl. 18, i lokalene til Farsund Motorbåtforening. Så fortsetter vi hver annen mandag (i partallsuker)

Lyngdal 26.10.21
Ingvild Løvdal, referent

Styremøte 22.03.21

Referat fra styremøtet 22.03.2021, på brygga ved klubblokalet til Farsund Motorbåtforening.

Tilstede: Kari, Bjørn E., Harald, Henrik og Ingvild.
Ikke møtt: Anja, Øyvind og Henning.

Sak 1) Leder. Vi fikk ingen ny leder på årsmøtet, men nå har Kari Ritter Eriksen sagt seg villig til å være leder, frem til neste årsmøte. Hun har 1 år igjen av perioden som styremedlem, vi velger ikke noe nytt styremedlem, siden vararepresentanter møter på styremøtene.
Vi har tatt opp Prøven på slipp, nå er det vårpuss som står for døren. Ellers må vi har et nytt styremøte fortest mulig over påske, når Corona situasjonen har bedret seg, for å planlegge våren og sommeren.

Lyngdal 24.03.21
Ingvild Løvdal, referent

styremøte 21.09.20

Referat fra styremøtet 21.09.2020, på Sjømannshjemmet.

Tilstede: Gravers, Kari, Bjørn E., Harald, Anita og Ingvild.

Vi begynner med medlemsmøter i uke 41, mandag 5. oktober kl 18.00 og fortsetter annen hver uke.

Garasjen vi disponerer er ikke brukende til verksted.  Harald har vært i kontakt med Farsund Motorbåtforening om å få tilgang til verkstedet deres.

Vi melder oss inn i FMB, medlemsavgift Kr 350,- pr. år, og kjøper et nøkkelkort, kr 500,00, da kan vi bruke verkstedet deres.  Harald ordner dette.

Prøven skal også i vinteropplag, ikke vente for lenge før vi får gjort det.

Vi sier opp strømavtalen med Farsund Kommune.  Harald returnerer strømmåleren.

Ingvild a jour holder opplysningene til Brønnøysundregistret, adresse og styresammensetning.

Ingvild legger ut årsmelding og referat på hjemmesiden.

Lyngdal 21.09.20

Ingvild Løvdal, referent

Styremøte 3. febr. 2020

Tilstede: Gravers, Kari, Harald, Svein Jarle og Ingvild. 

Ikke tilstede: Anita, William  og Odd..

 Sak 1) Årsmøtet.

Årsmøtet avholdes mandag 2. mars kl. 18 på Sjømannshjemmet.

Det blir vanlige årsmøtesaker.  Harald vil orientere litt om kontakten med Kommunen og fremdriften på prosjektet, med å få et nytt sted å være.

Henriette vil fortelle om fyr-prosjektene.

Det blir servering, Kari står for innkjøp, så dekker vi langbord.

 Ingvild sender ut info. til medlemmene og valgkomiteen.  Hun lager også årsmøtepapirer.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 24. februar.

 Farsund 3.desember 2020

Ingvild Løvdal (ref)

Styremøte 1. desember 2019

Tilstede: Gravers, Kari, William og Ingvild.
Ikke tilstede: Anita, Svein Jarle, Odd og Harald.
Sak 1) Gravers har fått en forespørsel fra Agder Folkehøgskole i Søgne om de kan få en liten
båt. Planen er at de skal lage en dekorasjon (installasjon) av et maritimt miljø.
Styret går inn for at de kan få overta jollene (original og kopi) som ligger i garasjen. Gravers
kopier den informasjonen vi har om båten, og sender med.
Sak 2) Neste møte blir «Restefesten» 6. januar 2020.
Sak 3) Det må tas en sjekk på båtene som ligger på land i Lauervik, under en presenning. Vi
bestemmer tidspunkt på neste møte.
Sak 4) Ingvild sender epost til Museet ang. godtgjørelse for omvisningen vi har hatt på
Østhassel Redningsstasjon i sommer.
Farsund 2.desember 2019
Ingvild Løvdal (ref)

Styremøte 1. juli

Gravers, Harald, Kari, Anita, William og Ingvild

Sak 1  

På grunn av helsen har Tore B. Johansen meldt seg ut av Kystlaget.  Tore B. ble på årsmøtet valgt inn som sekretær.  Ingvild overtar denne jobben fram til årsmøtet i 2020.

Anita overtar Tore B’s vakt på Østhassel, søndag 11. august.

Tore B. har også vært med i den gruppa som er i dialog med Kommunen om nytt lokale.  Harald og Anita fortsetter i gruppa og gir beskjed, hvis de trenger forsterkninger.

Sak 2

Det blir åpen dag på Østhassel med båtslipp mm. Søndag 28. juli.  Det er Museet som står for organiseringen, med hjelp fra Kystlaget.  Det er ønskelig at vi bidrar med omvisning, demonstrasjon av redningsutstyr og slipp av båten.  Elise fra Museet kontakter Harald eller undertegnede når hun har fått fastlagt programmet nærmere.  Da må vi ha et nytt møte.

Sak 3

Styret i Sælør og Lista Kystlag beklager sterkt at Tore B. har måttet trekke seg pga helsen.  Vi vil takke ham for den store innsatsen han har lagt ned, gjennom mange år.  Vi håper å se ham fra tid til annen.  Gravers kontakter ham på epost.

Etter styremøtet sjøsatte vi Skjoldnesbåten, den trenger å trutnes.  Båten har ligget på land i 2 år.  Anita kan se til den.

Ingvild Løvdal

referent

STYREMØTET DEN 25.3.

7 tilstede

 1.01.19. Konstituering av styret.
               Gravers ble valgt til leder på årsmøtet,
               Svein Jarle som nestleder,
               Tore B ble sekretær,
               Ingvild kasserer.

Ansvarsområder:
Kjøpsøy – Ingvild,
Østhassel – Svein Jarle,
Prøven  - Harald og Henrik. Harald har oversikt over hvem som bruker Prøven og når den blir brukt.
Småbåtene – ingen foreløpig, men det var ønsket at Skjoldnesbåten skulle ligge i Korshavn med seilene o bua på Kjøpsøy. Skjoldnesbåten kan da lånes ut derfra.

 2.01.19. Skolehuset i Sælør har fått litt oppussing, bl.a. nye vinduer. Tirsdag den 16.4.19 er det dugnad,l bl.a. maling av huset. For de som vil ha skyss ut, er det frammøte i Korshavn kl. 10.00.

 3.01.19. Det skal sjekkes om vi kan ha ting for salg i Olsens hage i Lyngdal.

 Tore B.
Referent.

Styremøte i Sæløer og Lista kystlag, 29.okt

Tilstede: Gravers, Kari, William, Bjørn Elling og Ingvild. Ikke tilstede: Anita, Svein Jarle, Odd og Harald.

Sak 1) Gravers har fått mail fra Harald om at han vil ha pause fra Kystlaget, til sommer 2019. Vi trenger folk til å se etter båtene.
Ansvar for Prøven: William, Jakob og Gravers.
Ansvar for småbåtene: Odd og Bjørn Elling. Følgende gjelder for begge gruppene - fram til årsmøtet i 2019.

Sak 2) Sjømannshjemmet: Vi har fått tillatelse til å sette til side en del av møblene, slik at vi kan få satt opp et par bord – da vi kan drive med diverse tauverksarbeider o.l.
Vi trenger ikke rydde dette vekk for hver gang, vaktmesteren gir beskjed til Kari hvis andre skal bruke lokalet, da må vi rydde. Håper dette kan spore til litt mer aktivitet, f.eks. kunne vi tilby eventuelle interesserte å komme og lage matter, fendere mm., mot betaling for materialer. William hadde tilhenger med seg, vi fikk ryddet i garasjen. Vi fikk sortert mye av verktøyet som vi har fått av Magne, så nå ble her ganske greit. Kler vi oss godt (varmekjeledress) er det fullt mulig å være her å jobbe.

 

Lyngdal 29.10.2018 Ingvild Løvdal (ref)

Styremøte 24/9/18

Tilstede: Gravers Larsen (leder) Anita Vestøl (sekretær) Harald Schuitema (vara styremedlem) Kari Ritter Eriksen (styremedlem) Wiliam Andersen (styremedlem) Odd Kongevold og Sverre

  • Vi har fått forespørsel om å delta på aktivitetsmesse i Lyngdal i regi av Frivillighetssentralen. Dato 13.10 kl 11-14. Sted - Lyngdal kulturhus. Kari meldte seg frivillig til å delta og skal kontakte Ingvild og Rore for å høre om de kan. William sjekker også om han kan delta og melder tilbake til Kari. Anita melder oss på.
  • Tilby Ubostad/Under noe av vårt overskudd av fangstredskap, småbåt osv osv. Vi trenger en oversikt over matriell. Dette foreligger skriftlig på vårt kontor men må ajourføres. Gravers tar dette videre
  • William og Sven Jarle utformer en HMS plan. Mal ligger antagelig på Kysten.no eller kan skaffes ved å kontakte Mona der. Dette bør være på plass innen rimelig tid nå. 
  • Tore B sjekker hvorfor Brønnøysundregisteret ikke er oppdatert med nytt styre. Anita sjekker hvorfor vår info på Kysten.no ikke er oppdatert. 
  • Harald etterspør ansvargrupper for våre båter og aktiviteter som gjøres ift dette. Bør være på plass snarest. Fint om vi kan få frivillige til å melde dette inn nå. Si gjerne ifra til Anita. Vi trenger også et årshjul for våre aktiviteter. Kan Gravers se på dette?
  • William og Jakob sørger for frostvæske på motoren på Prøven og sjekker batteri og bunnventil.
  • Kystlaget trenger nytt sted å være på sikt. Harald har gjort en framifrå jobb ift å kontakte kommunen og inngå samarbeid med dem. Det kan være aktuelt å finne en plass ved pollen på Vestersiden. Det må søkes støtte til dette prosjektet. Anita, Harald og Tore B melder seg til en prosjekteringsgruppe som tar dette videre. Vi trenger helst en til på laget. Hvem vil være med? Kontakt Harald
  • Harald sjekker med Vest-Agder museet om de vil ha noe av utstyret som ligger på redningsstasjonen. Teiner og diverse

styremøte 050318

Det ble avholdt styremøte 050318 kl 1800  Sjømannshjemmet.

Tilstede Svein Jarle,Harald S,Agnar G,Bjørn Elling,Reidar og Willliam.

Følgende saker ble behandlet.

sak 1.1.18

Årsmøtet.

Årsmøtet blir avholdt 9/4 kl 1800 på Sjømannshjemmet.

Saker som ønskes må være innkommet til styret innen 2/4.

Det vil bli servert bacalao ,ansvarlig William.

Agnar lager ostekake og underholder med sang og gitar.

Prøver å få tak i en som kan holde et foredrag.Anvarlig William.

Valg.Gravers og Jakob er i gang.

Sak.2.1.18

Båtene.

Ser ut som de har det bra.

William bestiller sliping for Prøven 23/4.

Sak 3.1.18.

Rydding i garasjer.

Vi må få noe mer gulvplass i garasjene,sortere ut det vi ikke trenger å ha der,sette opp hyller.

Sak 4.1.18.

Økonomi.

Vi har P.t ca 55000 på konto.

Sak. 5.1.18

Eventuelt.

Skal Prøven til Sokndalstrand i år. Avklare.

Gavlbåten som vi har fått tilbud å overta.

Vi må prøve å finne ut om dette er en bevaringsverdig båt.

Dersom den er det må vi finne ut hvem som vil være med på laget.

William tar kontakt med forbundet Kysten for å finne ut hvem vi skal henvende oss til for å få avklart disse spørsmålene.

Referent William

Styremøte den 30.10.17

Referat fra styremøte på Sjømannshjemmet 30.10.2017
Tilstede William, Tore, Kari og Harald.  Svein Jarle og Odd meldte avbud.

 27.4.17        HMS i kystlaget. Det er ønskelig fra Forbundet Kystens side at kystlagene har en HMS. Kari og Tore ser på dette og kommer med innspill.

28.4.17        Søndag 12.11. har Agder Fylkeskystlag møte på Bragdøya. Anita og Tore reiser.

29.4.17        Prøven er dekket til for vinteren. Det skal skiftes motorolje, og den skal få frostvæske på saltvannsiden.

30.4.17        Kjøpsøy. Det ble gjort en del arbeid på bua den 2.9. Vindskiene fikk hvit maling og det ble gravd rundt bua så vannet ble ledet vekk. Det er ønskelig å få ryddet vekk litt flere trær bak bua, spesielt løvtrær der løvet har tendens til å tette dreneringen bak bua. Det er ett eller flere eiketrær der, og Tore foreslår at vi får tillatelse til å felle dem selv, så vi kan prøve å få noen emner til bl.a. keiper på oselveren. Knutsen i skjærgårdstjenesten kan være en mann å kontakte om fellingen. Det ble ikke bestemt hvem som skulle ta denne kontakten.

31.4.17        Vi vil ha en båt inn i garasjen for fiksing. Tore foreslo at vi får ferdig motorkasse og kista til Prøven før vi begynner med noe annet.

32.4.17        Tilbud om en gavlbåt fra Flekkefjord. William kontakter Flekkefjord for å  få en dato for å se på denne. Harald og Tore er interessert i å være med. Flere?

33.4.17        Økonomi. Vi har i dag 53 000,- på bok. Utestående 3 000,-. I tillegg kommer kanskje noe fra norsk tipping. (avhengig av medlemmers tippeglede ).

34.4.17        Aktivitet framover: Siste mandagskveld før jul er 11.12. Første mandag etter nyttår er «restefesten» den 8. januar. Den 26.11. kl. 12.00 er det julemesse på Nordberg. Vi møter kl. 11.30. Vi stiller også på lørdag den 25.11. kl. 11.00 for å rigge opp salgsboden. Det er «mannskaper» nok til begge dagene.

35.10.17     *Slippen på Østhassel redningsstasjon er fikset og klar til bruk.
                      *Landsstevnet er i Haugesund neste år. 19.7.-22.7.
                      *Kaper natt er 17.7. og kaperdagene er hele den uka. Det er ønskelig å få
                       Prøven til Haugesund, men det kan bli et problem tidsmessig. Kapernatt er låst.
                      *Det er ønskelig å få låst rommet der vi har oppbevaring av våre ting. Gravers er
                        satt på jobben.
                      *Vi har det bra på Sjømannshjemmet, men vi kan godt være på alerten                                     angående et større bygg for å kunne arbeide på båtene, evt. ei sjørelatert                               tomt. Kommunen kan få vite at vi er på utkikk.

 Tore B Johansen
     Ref.

Styremøte den 19.6.

Referat fra styremøte på Sjømannshjemmet 19.6.2017

Tilstede William, Tore, Kari og Harald.  Svein Jarle meldte avbud. Det var litt kort innkallingsfrist.

 19.3.17        Vaktlista for Østhassel er ferdig, og er sendt til de som har vakter i år.

20.3.17        Den 20. august skal Listamuseet ha et arrangement på Østhassel redningsstasjon. Vi er bedt om å være med, noe vi har sagt ja til. Vi vet ikke hva slags arrangement det er, ei heller program for dagen. William sjekker.

21.3.17        Vi har fått henvendelse fra Flekkefjord kystlag om vi vil overta en gavlbåt. William avtaler  besøk og besiktigelse av båten. Blir det aktuelt, så må vi prøve å få «låne» en båtplass av havnevesenet i Lauervik eller Kjørrefjord.

22.3.17        Skjærgårdstjenesten skal få laget en infobrosjyre om skjærgården mellm Lindesnes og Flekkefjord.  William gir signal om at vi har ei bu på Kjøpsøy som er et fint reisemål for båtfolk. Vi kan henvise til det som står på vår hjemmeside. Blir det aktuelt, må vi få lagt ut info om hvordan gjester kan få gitt «milde gaver» til kystlaget. – gironummer og en forklaring på hvorfor vi vil ha milde gaver.

23.3.17        Kapernatt. Svein Jarle meldte avbud, men vi regner med at han har alt på stell til kapernatt. Når det gjelder en eventuell rokonkurranse, så meldte ingen seg, men vi kan gi opplysning om at Skjoldnesbåten er i Lauervik og vil kunne brukes.

24.3.17        Prøven skal seile til Sokndalsstrand og Standaspelet en gang i første uka i august. Væravhengig. Harald er kontaktmann.

25.3.17        Forbundet kysten skal ha  regionalt seminar og inspirasjonshelg i Spangeried 20.22.10. Vi har bestemt at vi kan reise med inntil tre medlemmer. William, Harald + en til. Hvem har lyst? Program ikke lagt ut hjemmesiden til forbundet Kysten ennå, men interesserte kan kontakte William eller Tore og få tilsendt foreløpig program. William melder på.

26.3.17        Aktivitetsmesse i Lyngdal 14. oktober. Kari spør om Ingvild blir med. Tore melder oss på.

 Tore B Johansen

Ref.

Styremøte, den 8.5.2017

Referat fra styremøte på Sjømannshjemmet 8.5.2017

Tilstede William, Tore, Kari, Odd, Svein Jarle, Reidar, Bjørn E. Olsen.  Agnar meldte avbud

10.02.17     Styrets oppgaver/ansvarlig for båter.
                Nestleder: Svein Jarle.
                Sekretær og kasserer: Tore
                Prøven: Harald – med booking oversikt: Tlf 48112323
               og Svein Jarle

11.2.17        Vaktliste Redningsstasjon 2017. 8 søndager med start 25.6. Svein Jarle setter opp en liste.

12.2.17        Tur til Stvanger, Ryggja kystlag. Avgang fra Malerbua, Kjørrefjord 11. juni, kl. 09.00. Vi fordeler oss i bilene. Lyngdal/kvinesdalsfolk kan møte oss på Opofte når Farsundsfolka kommer dit.

13.2.17        Båtene.
Prøven står på slipp i dag og noen dager framover.
Skjoldnesbåten ligger på vannet, men på land for å oljes og stoffet når været blir lagelig.
Vi snakker om å få oselveren inn i garasjen for å få fikset den –

14.2.17        Kjøpsøy. Vi skal prøve å få i stand en weekendtur til Kjøpsøy med Prøven i slutten av august.

15.2.17        Prøven skal til Mandal onsdag, den 24. mai. Tanken er at Prøven og Adella skal ligge fortøyd ved Buen i Mandal i tidsrommet 16.00 til 20.00. Svein Jarle sjekker opp og prøver å få Prøven fram og tilbake – og ev. får tak i noen pirater.

16.2.17        Prøven skal til Strandaspelet i Sokndalsstrand i år også. Spelet er fra 10.-19. august. De vil ha båten en ukes tid i forveien for å øve på skuespillet. Vi skal prøve å Prøven dit helt i begynnelsen av august – gjerne som en tur – flere i lag. Harald er kontaktmann for seilasen.

17.2.17        Økonomi. Går greit. Vi har fått inn de beløpene som ikke kom før årsskiftet så det kommer på dette års regnskap.

18.2.17        Eventuelt.
Vi har sagt opp strømmen i skolehuset. Det er nå Lyngdal kommune som har overtatt abonnementet. Jeg fikk ikke svar fra AMK tidsnok til å avtale at de skulle overta abonnementet.
Vi må sjekke om det er noe som skal reddes fra skolehuset. Er det noe som kan ha musealt interesse, kan vi tilby museene i distriktet å overta disse.
En dagstur til Eikvåg en smeigedag?

Tore B Johansen

Ref.

Styremøte, den 9.1.2017

Referat fra styremøte i skolehuset på Rosfjord 9.1.2017

Tilstede William, Tore, Kari, Odd, Svein Jarle, Reidar og Agnar. Sissel meldte avbud

 01.01.17     Referat fra forrige styremøte. Referatet ble gjennomgått, og det viser seg at en sak var glemt: Sak 17.3.16, Tilbud om båt fra Tor Tønnessen. William og Tore sjekker opp.

02.01.17     Et sted å være. Vi har fått tilbud om å få lokaler i Sjømannshjemmeet/Brøvigs kontor i Farsund. Kari, Tore og Harald var tidligere på en omvisning og Tore har vært i kontakt med Endre Glastad senere og snakket om praktiske løsninger. Medlemmene som var samlet på restefesten, likte tanken og styret vedtok at vi skulle arbeide videre med saken. Tore utarbeider forslag om leieavtale til Endre. Når leieavtalen er signert, så skal Tore kontakte AMK for å orientere dem.

03.01.17     Årsmøte. Det ble bestemt at årsmøtet skal være den 6. mars kl. 18.00. I utgangspunktet skal vi ha det i skolehuset, men hvis arbeidet med å få i stand en avtale om Sjømannshjemmet blir klart i rimelig tid før årsmøtet, så avvikler vi årsmøtet på Sjømannshjemmet, selv om vi ikke har flyttet. Vi vil spørre Jan Aase om han kan fortelle om tarebrenningen på Lista. Kari spør ham. Agnar lager fiskesuppe.

04.01.17     Økonomi. Vi har litt over 57 000,- på bok.

05.01.17     Båter.  Prøven har gjennomgått en reparasjon i høst Det var lekkasje i kjølevannet. Det er midlertidig fikset fordi det tok så langt tid å få reservedeler. En jobb å gjøre her til våren. Prøven ligger under presenning på vannet, og de andre båtene ligger under presenning på land.

06.01.17     Kjøpsøy. Det ser greit ut der, men vi bør ha en dugnad i 2017.01.10.

07.01.17     Tur til våren. Stavanger, dvs. Engøyholmen, er «hottest». Kari  sonderer. (Rygja kystlag).   Tore fortalte at Prøven er ønsket til Strandaspelet i Sogndalsstrand igjen. 1. august er datoen i år. Det kan bli aktuelt å ta det som en seiltur.

08.01.17     Kystlagsundersøkelsen fra Forbundet Kysten ble gjennomgått.

09.01.17     Eventuelt.  Det kan være aktuelt å få flere robåter på vannet i 2017. Det kan bli aktuelt med en rokonkurranse igjen i havnebassenget i Farsund. Aktuelle tidspunkter kan være kaperdagene.

Båtene på Rebeccas holme må bli ferdig registrert.

Tore B Johansen
Ref.

Styremøte den 17.10.2016

Referat fra styremøte i skolehuset på Rosfjord 17.10.2016

Tilstede William, Tore, Kari, Odd og Agnar. Sissel meldte avbud

16.3.16 Samarbeid med Lyngdal båtforening. Vi har fått forespørsel fra båtforeningen om at de vil ha et samarbeid med oss. Vo er positive til det, og William skal kontakte dem om en passende mandag.

17.3.16 Tilbud om båt fra Tor Tønnessen. William og Tore sjekker om dette er av interesse.

18.3.16 Båtene. Tore redegjorde for båtsituasjonen. Vi har 6 båter på Rebeccas holme, og 4 i Lauervik. I tillegg til Prøven, som ligger på vannet hele året. Båtene i lauervik ligger under presenning nå. Det  er bare Skjoldnesbåten som har  vært på vannet i år. Den ligger under samme presenning som Bindalsbåten. Oselveren trenger litt arbeid, bl.a. nye kjeiper  eller reparasjon av de gamle. Trillingen har ennå ikke fått montert den nye kjølkassa. Noe småarbeider gjenstår på denne. Bindalsbåten er i god stand, og er bygd for motor. Den trenger mye ballast for å flyte riktig. Alle årene er pusset opp, det er laget og montert rorbeslag, mal til ror er laget, det er boret hull for tollepinner.

19.3.16 Vi har vært lite på Kjøpsøy i år. Det har imidlertid vært mye trafikk der etter at skjærgårdstjenesten har lagt nye brygger der.

20.3.16 Økonomi. Det står bra til. Vi har pr denne dato 62 411,51 på konto. De eneste kjente utgiftene nå er det som er bestilt til varmeveksleren på Prøven. De fleste inntektene er også kommet inn.

21.3.16 «Våre nye landsmenn». Det foregår en del integreringsaktiviteter i kommunene der lag og foreninger er bedt om å hjelpe til. Vi kan også være med på dette. Tore kontakter de som arbeider med integrering av bosatte i Farsund kommune, for å se om kystlaget kan ha aktiviteter som kan være av interesse.

22.3.16 Redningsstasjonen. Omvisningene fungerer bra. Vi hadde problem med å få folk til alle søndagene i sommer, men et tidligere kystlagsmedlem var villig til å ta denne søndagen. Flott, Ernst.

23.3.16 Klubbkvelddatoer. Siste mandag før jul blir12. desember, og første mandagskveld i 2017 («restefestkvelden») blir mandag, den 9. jamuar.

Tore B Johansen

Ref.

Styremøte 2.6.2016

Referat fra styremøte hos William 2.6.2016

Tilstede William, Tore, Kari og Harald, Odd og Svein Jarle

05.2.16 «Hvem gjør hva»?

                Nestleder Svein Jarle

                HMS Kari

                Prøven Harald og Pål Atle

                Småbåtene Tore

                Sjøvotter Kari

06.2.16 Kjøpsøy. Ingen har vært der i år. Agnar skal ta en tur for å sjekke bua.

07.2.16 Tur. Prøve å få til en tur til Grimstad i høst. Besøke Terje Viken kystlag og Auesøya. Kari sjekker opp dette.

08.2.16 Redningsselskapet har jubileum den 11.6. med stand på torget. Vi er spurt om å være med. Kari sjekker om det kan skaffes folk til å betjene standen.

09.2.16 Kaperslaget. Svein Jarle og Henning har dette under kontroll. Det ble spørsmål om bruk av Prøven under kaperdagene. Svein Jarle sjekker opp dette.

10.2.16 Et sted å være. Vi har utkastelse fra skolehuset hengende over oss. Vi må være aktive å prøve å finne et nytt sted å være. – et sjørelatert sted. Et par steder ble nevnt: Spindsodden, Haugstranda -. Tore lager et utkast til et skriv til kommunen om hjelp. Dette leses av styremedlemmene og ev. korrigeres før det sendes kommunen.

11.2.16 Østhassel redningsstasjon. Datoer er satt. 8 søndager. Første søndag er 19. juni. Åpningstid er fra 12.00 – 16.00. Kari utarbeider vaktliste. Tore lager et oppsett på telling av besøkende. Det bør rettes en henvendelse til Listamuseet om at de bør oppdatere hjemmesiden sin – spesielt åpningsdatoer og – tider. Videre må nøkkelen fikses.

12.2.16 Fylkeskystlaget består.  På sin facebookside sies det: «Agder Fylkeskystlag er bindeleddet mellom alle kystlagene i Agder + mellom Agder og Forbundet Kysten»  Det er dannet et interimsstyre. Det mangler et styremedlem. Det er ønskelig med en fra vest i Agder.  Facebookside: https://www.facebook.com/agder.fylkeskystlag?fref=ts

13.2.16 Lokale tradisjoner. William snakket litt om dette, og nevnte spesielt taresankingen og tarebrenningen på Lista i gamle dager. Han mente vi burde finne ut mer om dette og få dette dokumentert. Ingen fikk i oppdrag å starte dette arbeidet.

14.2.16 Eventuelt.

                1. Hans har kontaktet noen i kystlaget for å prøve å få i stand en råseilgruppe. Det ble ikke gjort mer med dette.

                2. Harald tok opp forurensing av fjorden når vi slipper båtene og spyler alt på sjøen. På motorbåtforeningens slipp ser det ut som det er montert en oppsamlingsrist. Vi kan undersøke hvordan det virker på slippen – om det er en oppsamlingstank for spylevannet.

Tore B Johansen

Ref.

Sryremøte 15.2.2016

Referat fra styremøte i skolehuset på Rosfjord, mandag, den 15.2.2016
Tilstede William, Tore, Sissel, Kari og Henning

 01.1.16 Henning orienterte om to saker.
 Det ene var «nye kaperslag». Spørsmålet var om kystlaget stilte Prøven og eventuelle mindre båter til rådighet. Det er ingenting i veien for at kystlaget er med på dette. Henning og Svein Jarle er med i komiteen og kan være bindeledd til kystlaget.

Det andre gjaldt arbeid med å få beholde Adella i Farsund. Det har bl.a. vært snakk om en stiftelse. Representant for komiteen vil komme på medlemsmøtet etter årsmøtet for å orientere om disse to sakene.

02.1.16 Årsmøte. På skolehuset den 4.4. kl. 18.00 Tore lager en annonse for varsling av dette min. to uker før. William lager bacalao til medlemsmøtet. Mulige forelesere: Gabrielsen om fortøyningsbolter eller Arnt Ivar Bjørnli. Sissel spør Bjørnli.

03.1.16 Aktiviteter. Siste klubbkveld i skolehuset blir 18.4.
Det skal bli tur til Kjøpsøy en helg med Prøven.
 Få i gang registrering av fortøyningsbolter igjen.
Oppussing/oljing av Skjoldnesbåten. Ev. reparasjon av oselver og trilling.
Prøven: Vanlig vårpuss + produksjon av nye tiljer.  Klyverbommen trenger bedre avstiving.
Vårtur. Disse ble nevnt: Engøyholmen, Tananger (Rott), Bjoren, Bragdøya. Det var mest stemning for en tur til Bragdøya.

04.1.16 Orientering om kystlagseminar på Bragdøya den 8.-10. april.

 Tore B Johansen
Ref.

Styremøte 12.8.2015

Referat fra styremøte i skolehuset på Rosfjord, mandag, den 12.8.9.2015 Sissel, meldte avbud. Tilstede William, Tore, Svein Jarle og Kari

 22.3.15  Deltagelse i presentasjonsmesse Lyngdal kulturhus, lørdag, den 3.10 kl. 11.00 – 15.00. Kommunen ønsker å sette ekstra pris på det frivillige arbeidet som utføres i kommunen. Det arrangeres i den sammenheng en gratiskonsert i kulturhuset fra kl.15.30. Nutopia gir deg sigøynerjazz, afrikanske rytmer og eksotiske arabiske elementer i virtuos kombinasjon.  Kari, Ingvild, William. Magne stiller med PC for å vise video om Prøven «in action». Tore setter sammen noen snutter til en video som kan vises.

23.3.15  Kurs høst, 15, vår 16. Litt idedugnad. Navigasjon, båtfører, strikking? Sjekke om det finnes lærere/ kursledere som kan holde kurs. Sjekke  om det finnes godkjente kurser som kan være av interesse. Vi ser på det neste styremøte.

24.3.15 KJØPSØY. Jakop var der io vår. Det så greit ut. Ulåst dør ser ut til å fungere bra.

25.3.15 Båtene. Prøven fungerer greit. Har vært mye brukt. Leit at brukere ikke rapporterer når noe er galt, slik at det er neste bruker som oppdager det. Skjoldnesbåten ligger på vannet i Lauervik og lengter etter brukere.

26.3.15 Økonomi-  er grei. Sendes i disse dager ut regninger på utførte oppdrag. 

27.3.15 Div. 
Det manglet skjema for besøksantall i Østhassel i år. Vi har ingen oversikt over hvor mange som besøkte redningsstasjonen.  Forsikre oss om at vi får en god opptelling av besøkende neste år. 

Husflidlaget i Lyngdal har høstmarked 31. oktober. Vi stiller ikke der i år. Vi satser heller på julemarked på Nordberg.

Tore B Johansen Ref.

Styremøte 1. juni 2015

Referat fra styremøte i skolehuset på Rosfjord, mandag, den 1.6.2015
Sissel, Hans og Agnar meldte avbud.
Tilstede William, Tore, Svein Jarle og Kari

 10.2.15 Forbundet Kystens landstevne i Sandefjord,  16. – 19. juli.  http://www.gokstadkystlag.no/?page_id=6417

Prøven skal med. Skipper er Harald. De som vil være med må melde fra til Harald, mob 481 12 323, e-post  

Avgang fra Farsund  tirsdag 14. Juli – etter kaperslaget.

Prøven er påmeldt med «stevneplass» for 5 personer inkl. skipper.
4 personer er påmeldt til stevnemiddagen i Gaiahallen, Huvik brygge (maks antall som kan meldes)

 Samseilingen:
Lørdag 11 juli: Samling i Stavern på ettermiddagen. Ut til Citadelløya.
Søndag 12 juli: Avgang Citadeløya, Stavern, retning Sandefjord.
Mandag 13 og  tirsdag 14 juli: Vær og vind avgjør hvor vi seiler. Vi holder oss i farvannet Larviksfjorden, Viksfjord, Ula, nordsiden av Svenner og deromkring.
Tirsdag 14 juli: Ut til Svenner i løpet av ettermiddagen eller kvelden. NB! Værforbehold.
Onsdag 15 juli: Vi leker oss med båtene i farvannet rundt Svenner. Samling båter fra nord og sør som skal til landsstevnet.
Torsdag  16 juli: Avgang Svenner. Storsamseiling – alle båtene stevner inn Sandefjordsfjorden til åpningen av landsstevnet.
I tillegg vil Kystlaget Fredriksvern med sin sjektesamling arrangere samseiling noen dager senere og slutte seg småbåtsamseilingen på vei mot Sandefjord.

For de som kommer med båter på hengere vil det bli parkeringsmuligheter i Stavern. Vi organiserer transport fra Sandefjord til Stavern når biler og hengere skal hentes.
Gi oss beskjed om du kommer, med eller uten båt. For de som ikke har med båt er det begrenset antall plasser i båtene. Mer info følger.For spørsmål og mer info, ta kontakt med:
Heidi Thöni Sletten, e-post: heidi@kysten.no, tlf 22 42 42 82 eller 936 01 901
 (Tore Friis-Olsen, e-post: tore@kysten.no, tlf 22424282 eller 922 04 874)
- See more at: http://www.kysten.no/samseiling-med-smabater-til-forbundet-kystens-landsstevne-i-sandefjord#sthash.IeiPgAkJ.dpuf

 11.2.15Kapernatt. Svein Jarle skaffer skipper og mannskap til det som kanskje blir siste kapernatt. Kontakter Henning.
12.2.15Østhassel. Første omvisningsdato er 21.6. og siste er 16.8. Det er 9 søndager. Sissel lager liste over vaktmannskaper.
13.2.15Fordeling av jobber i styret: Nestleder: Sein Jarle, sekretær og kasserer: Tore, ansvar for Prøven: Harald og Pål Atle.
14.2.15Henvendelse fra Austad  Historielag om å overta protokollene fra Austad Hamn. Vi var enige i at historielaget kunne overta protokollene.
15.2.15Fortøyningsbolter. Tore skanner en ferdig side av registreringer som r gjort som eksempel for hvordan det kan gjøres. Vi ble enige om at vi reiser ut på denne jobben ved penvær.  Varsles via e-post. Ellers kan enkeltmedlemmer gjøre jobber når de er på tur.
16.2.15Skolehuset. Usikkerhet om vi blir sagt opp. Tore Gjør fremstøt overfor Farsund Motorbåtforening om bruk av deres verksted for båtreperasjoner.
17.2.15Økonomi. – er under kontroll. Vi har ca 50 000,- på bok.
18.2.15Registrering av båtene på Rebeccas holme. Vi satser på august. Det kan imidlertid være aktuelt å ta det «på sparket» ved godvær. Varsling via e-post.
19.2.15Prøven skal lånes ut til «vinden drar» på Bragdya 28.6 – 5.7. Prøven blir hentet  fredag 26.6.
20.2.15Forespørsel om slipping av redningsbåten på Østhassel den 17.6. Det er en forutsetning at det er nok vann og at renna blir reparert. William kontakter Inge.
21.2.15Aktivitetsmesse i Lyngdal den 3. oktober. Vi er påmeldt.

 Tore B Johansen
Ref.

Styremøte 23. februar 2015

Referat fra styremøte i skolehuset på Rossfjord, mandag, den 23.2.2015
Sissel og Agnar meldte avbud.
Tilstede William, Tore og Hans

 1.1.15    Årsmøtet. Fastsatt til mandag. 23.3.2015 kl. 18.00 på skolehuset. Laget var 25 år i 2014. Vi inviterer tidligere ledere: Gunnar Eikli, Jens Agnar, Arnfinn, Stein og Henning. William gjør dette.

Medlemsmøtet etterpå. Bacalao ved William. Hans skal fortelle om Russlandsturen sin. William spør Gunnar om han vil si noe.

2.1.15    Båtene. Prøven er ikke blitt dekket i vinter. Det har også vært problem med strøm og lensepumpe, mest pga lite tilsyn.

«Småbåtene» har det greit under presenning. Vi skal prøve å få alle, unntatt bindalsbåten på vannet i år. Det er flere som har meldt sin interesse til dugnader.

3.1.15    Kjøpsøy. Ingen har vært ute i vinter, men det er gjort et godt arbeid tidligere. Det vil bli avtalt en tur ut senere i vår.

4.1.15    Tur. Vi planlegger tur til Grimstad den 26.4. Vi besøker det nye Aust-Agder Sjøfartsmuseum, Bergshavens private museum og Dømmesmoen. Vi spiser på «Vertshuset» i Grimstad før vi drar hjem. Kari ordner med Sjøfartsmuseet og Dømmesmoen. William avtaler med Bergshaven. (Kan bli lang dag før Vertshuset, så det kan være lurt å ha med niste).

5.1.15    Økonomi. Vi har 55 000,- på bok til tross for store utgifter med Prøven i fjor.

6.1.15    Redningsstasjonen. Det er ønskelig med en bedre ordning av de utstilte gjenstandene der. Gjerne noen gode, informative plakater. Litt usikkert når det skal ny leder for Listamuseet, men William kan prate med Inge. Vi kan vel forvente litt dugnadsarbeid i forbindelse med en slik opprusting.  

Samtidig kan Inge få spørsmål om mudring der redningsbåten går ut. Det er så grunt der at redningsbåten bare kan gå ut på høyvann, og da lager den også dype furer i sanden etter kjølen.

7.1.15    Landsmøtet 10.12. april. William melder på en deltaker innen 13. mars. Vi har bestemt at leder reiser.

8.1.15    Valgkomiteen arbeider.

9.1.15    Eventuelt. Båtene på Rebeccas holme. Vi reiser ut med Prøven en dag i vår for å registrere båtene vi har der ute.

Vi viderefører arbeidet som er gjort med registrering av fortøyningsbolter. Reiser ut med Prøven og noen av småbåtene.

Den 9. mars kl. 18.00 er det et foredrag om fortøyningspålene i Korshavn. De som vil være med og høre på det, møter opp på skolehuset kl. 17.30 så tar vi en felleskjøring ut.

Det er blitt litt usikkerhet om skolehuset etter signaler fra KVS og Lyngdal kommune. Jacob avtaler samtale med ordføreren, Tore blir med hvis det blir et møte før fredag  26.2. Avtalen kan reforhandles eller vi kan finne en ordning med å overta huset som klubbhus.

 Tore B Johansen
Ref.

Nyeste kommentarer

15.11 | 16:57

Hei! Da skal du snakke med Kari på telefon: 90953047

10.11 | 17:42

Hei 13 okt.var det en dame som jeg tror var fra Kystlaget? Jeg ønsker å kjpe de fine tova sokkene hun hadde🤔Er det mulig å få kontakt her?

12.01 | 10:30

Hei, æ har lyst å bli medlem

)

Klem fra berit amalie

14.12 | 19:28

Hei, Jeg heter Knut Samuelsen.70 år nå. Tønnes Andreas Kaade var min oldefar. En ære for meg og min familie. Jeg kan skrive mer i e-post. Ikke plass her.knut

Del denne siden