Redningsstasjonen på Østhassel

Omvisning hver søndag om sommeren. Åpningstid 12.00 til 16.00.

Kort resyme av historien
Rednigssatsjon på Jæren og Lista opprettet 1854 av Fyrdirektøren på Kviljo, med rakettapparat. Søren Jonassen Nesheim oppsynsmann.
Senere rakettstajon på Stave.
Stave og Kviljo var i drift til1933. Da ble utstyret flyttet til Østhassel (1934).
Østhassel opprettet 1887, stasjon og molo bygd i 1892. Samtidig ble det bygd redningshytte på Rauna.
Mannskap rekruttert fra gårdene i nærheten. Frivillig arbeid.
Første formann Tønnes Samuelsen Kaade, 1887- 1916.
1933 ble stasjonene overlevert fra Fyrdirektøren til Norsk Selskap til Skipbrudnes Redning.
Ny kontrakt for mannskapene:  8 kr for øvelser og forgjeves frammøte, og det dobbelte for redningsarbeid. (Formann Alfred Eilertsen)
Amfibiet FIDUS kom i 1950
Stasjonen lagt ned 1972.
Redningsskøye og helikopter hadde overtatt beredsskapen.

Norges eneste komplett bevarte redningsstasjon fra slutten av 1800 tallet.

Redningsbåten "Hassel" kom i 1890 (Tønnes Kaade oppsynsmann) .
Redningsbåten "Rauna", mindre båt
Redningsbåten "Lister" bygd av Br. Olsens Båtbyggeri i Loshavn, høsten 1935. Gitt av foreningen "Redning" i Farsund.

 Følg linken for å finne et annet klipp av båtslipp: 

Aktivitet i Østhassel juni 2014

9. klassene på Farsund Ungdomsskole hadde leirskole på Lista, og den 12.6.14, besøkte de Østhassel Redningsstasjon og fikk være med om bord i redningsbåten når den ble sluppet. De måtte betale for det: båten måtte sveives opp igjen, og det er tungt arbeid, men alle så ut til å kose seg. Fin dag.

Bildene under er tatt av Inge Eikeland og videosnutten er filmet av Lister Videoklubb ( - og kopiert fra Nordberg fort sin facebookside)

Reparasjon av renna før elevene kom

Snart inne

Reparasjon av renna før elevene kom

Ny gjeng venter på tur

På vei tilbake

Så skal båten inn i bua igjen

Redningsbåten går ut med tyske journalister og reiselivsfolk i 2012

150 års jubileun 4.6.2004

150 års jubileum for organisert redningsarbeid i Norge.

 Fjerde juli 2004 ble dette jubileet markert på Østhassel Redningsstasjon på Lista.  Det var etter ordre fra Fyrdirektøren at det ble bygget redningsstasjoner på Lista og Jæren, disse farvannene har opplevd mye forlis og krevd mange sjøfolks liv opp gjennom tidene.  På Lista ble det bygget tre stasjoner, en på Kviljo og en på Stave, disse var kun rakettstasjoner, anlegget i Østhasselstrand sto ferdig i 1892. I 1933 ble stasjonene overført til Redningsselskapet.  Stasjonene på Kviljo og Stave ble etter hvert nedlagt og utstyret overført til Østhassel, stasjonen her ble nedlagt i 1972 og er i dag en avdeling av Listamuseet.  Østhassel Redningsstasjon har alt det gamle utstyret intakt. 

 Det var Listamuseet som sto som arrangør av jubileet 4. juli i samarbeid med Sæløer og Lista Kystlag, Farsund Undervannsklubb, Lista Ungdomslag, Husflidslaget, Museets Venner og Farsund Sjøredningskorps.

 Værgudene var absolutt på godlaget denne julidagen og de fremmøtte fikk oppleve et rikholdig program, samtidig som de også fikk muligheten til å prøve en del av det gamle utstyret. 

 Inge Eikeland fra Listamuseet ønsket velkommen, så var det hilsen fra Farsund Kommune v/ordfører Margit Brøvig.  Den offisielle åpningen av 150 års jubileet ble foretatt av kystlaget og foregikk ved et skudd fra en saluttkanon samtidig som redningsbåten, Lista, slippes.

Det var framføring av shanties og viser med tekst som har tilknytning til Lista, av lokale utøvere.

Generalsekretær i NSSR, Monica Kristensen Solås, var til stede og holdt tale bl.a. om hva redningsarbeidet har betydd og fortsatt betyr i Norge.  Ellen Vindheim fra kystlaget overrakte henne en gave til minne om denne dagen.  Gaven var en kopi av ”bruksanvisningen” som er festet til linen som ble skutt ut til havaristen, her ble det forklart både på norsk og engelsk hvordan de skipbrudne skulle forholde seg, bl.a. hvordan linen skulle festes.   Det er forøvrig formannen i kystlaget, Tore B. Johansen, som har laget gaven.

Theodor Erling Tønnessen fortalt fra redningsarbeidets historie, både hans far og bestefar har vært formenn for Østhassel Redningsstasjon.

Sogneprest Gaudestad holdt en minnetale.

Redningsskøyta Ægir som er stasjonert i Farsund og Mandal lå stand by på utsiden av moloen.

 Det gamle redningsutstyret ble demonstrert
Først og fremst var det redningsbåten.  Denne ble bemannet med frivillige fra de omkringliggende gårdene.  Det var 12-14 mann pluss skipperen (formannen).  Det har vært flere båter i bruk, men den nåværende ”Lista” som båten heter, ble gitt som gave fra en kvinneforening i Farsund på 1930-tallet.  Den er bygget i Loshavn. 

 Det var anledning for publikum til å være med på noen slipp.   Opplevelsen ved å sitte i båten mens den glir ned trerenna og treffer vannflata så sjøsprøyten står er en helt spesiell.  Når båten skal inn igjen er det bruk for muskelkraft, den må sveives opp manuelt.  Det er obligatorisk at de som har vært med på slippet må være med å sveive.

 Redningsstolen ble mye brukt, med den er det reddet mange sjøfolk. 
Det ble brukt rakett, kanon eller gevær for å skyte ut ei line eller et tau til havaristen.

Tauet lå i en spesiell kasse og før man skulle skyte ble denne snudd på hodet slik at tauet som da lå på stranda, føk ut uten at det ble i uorden.  Det var til dette tauet at den før omtalte ”bruksanvisningen” var festet og i tillegg ei blokk med inn- og uthalertau.  Når blokka var blitt gjort fast i vraket kunne stortrossa som redningsstolen hang i, trekkes ut og bergingen av de skipbrudne kunne begynne.   Redningsstolen ble dratt frem og tilbake med inn- og uthalertauet.

 Kystlaget og Undervannsklubben hadde montert opp dette utstyret tvers over bukta og demonstrerte hvordan det var å bli halt inn i redningsstolen. Denne dagen var det fint vær og stille vann, men hvordan det må ha vært å bli trukket over opprørt hav, i snø og kulde kan vi bare tenke oss, men faktum er at mange liv ble reddet på denne måten. 

Det var også muligheter for publikum til å prøve stolen, spesielt mange av den yngre garde tok utfordringen. 

 I 1950 kom amfibilen Fibus til Lista, opprinnelig var dette et landgangsfartøy som var blitt ombygd til redningsfartøy.  Den overtok mye av arbeidet hvor redningsstolen før var blitt brukt.  Fibus har blitt restaurert, den er registrert og i kjørbar stand, og var selvfølgelig også i Østhasselstranda denne dagen.

 Det ble anslått at 300 – 400 mennesker hadde funnet veien til Redningsstasjonen og 150 års markeringen.  Det ble et verdig arrangement hvor en fikk vist utviklingen i redningsarbeidet fra gamle dagers ”Lista” og redningsstol til dagens redningsskøyter: Ægir og Rauna.

 Ingvild Løvdal (ref.) 

Nyeste kommentarer

15.11 | 16:57

Hei! Da skal du snakke med Kari på telefon: 90953047

10.11 | 17:42

Hei 13 okt.var det en dame som jeg tror var fra Kystlaget? Jeg ønsker å kjpe de fine tova sokkene hun hadde🤔Er det mulig å få kontakt her?

12.01 | 10:30

Hei, æ har lyst å bli medlem

)

Klem fra berit amalie

14.12 | 19:28

Hei, Jeg heter Knut Samuelsen.70 år nå. Tønnes Andreas Kaade var min oldefar. En ære for meg og min familie. Jeg kan skrive mer i e-post. Ikke plass her.knut

Del denne siden