Listerbåten representerte noe nytt i norsk båthistorie.  Den ble utviklet de første tiårene etter 1830. Det var drivgarnfiske etter makrell utenfor Listakysten som satte fart i utviklingen av båttypen. 

Sommeren 1990 var Arne Emil Christensen ved Oldsakssamlingen i Lyngdal. Han kunne berette om en båt ved Gamle Kværnes bygdemuseum på Nord-Møre som han vurderte som en ”ekte” listerbåt. Medlemmer i Sæløer Kystlag søkte med en gang kulturstyret i Vest-Agder om penger til ei oppmålingsreise. Arne Emil Christensen sa seg villig til å gjøre arbeidet, og kulturstyret bevilget pengene. I juli 1990 målte Arne Emil Christensen båten. Tegningen ble gjort ferdige høsten samme år og er med som ”midtsidebåt” i Forbundet Kystens medlemsblad nr. 4, 1990.

 Christensen mener dette er en ekte listerbåt, blant annet fordi den er bygget med trenagler i huden, og spikret i stevnene. Fasongen er annerledes enn tilsvarende båter fra Hordaland og Ryfylke, og slankere enn båter fra Mandal-Kristiansand området. Christensen finner en rekke detaljer som er de samme som på Eilert Sundts bilde av en listerbåt.

 I 1991 ble det opprettet en prosjektgruppe i daværende Sæløer Kystlag, i dag Sæløer og Lista Kystlag. Sammen med Bragdøya Kystlag ble det gjort framstøt overfor arbeidsmarkedsetaten i Farsund for å få bygd en kopi av båten i Gamle Kværnes bygdemuseum. Det var denne tiden i gang AMO kurs, der det ble laget små, åpne båter. Lista Yrkesskole (i dag Lista Videregående skole) sto for administrasjonen av kurset, eller det ble etter hvert kursene, flere i rekken. Reidar Jørgensen og Tore B. Johansen var lærere det året ”Prøven” ble bygd.

Følg linken for en mer inngående historisk utredning om listebåtene: http://www.academia.edu/1459432/Listebat

En film om utviklingen av listebåten i 1830-årene: Klikk her
https://www.youtube.com/watch?v=U10F2ldBNZk&feature=youtu.be

Prøven med alle seil satt

Listebåt digitalt fortalt

Nyeste kommentarer

15.11 | 16:57

Hei! Da skal du snakke med Kari på telefon: 90953047

10.11 | 17:42

Hei 13 okt.var det en dame som jeg tror var fra Kystlaget? Jeg ønsker å kjpe de fine tova sokkene hun hadde🤔Er det mulig å få kontakt her?

12.01 | 10:30

Hei, æ har lyst å bli medlem

)

Klem fra berit amalie

14.12 | 19:28

Hei, Jeg heter Knut Samuelsen.70 år nå. Tønnes Andreas Kaade var min oldefar. En ære for meg og min familie. Jeg kan skrive mer i e-post. Ikke plass her.knut

Del denne siden