Sæløer og Lista kystlag ble stiftet i 1989 under navnet Sæløer kystlag. Grunnet stor interesse for kystlaget og etter stor medlemspågang ble kystlagets interesseområde utvidet til å omfatte strekningen fra Lindesnes fyr til Varnes fort på Lista.

    Kystlaget har i dag ca 50 medlemmer og arbeider for å ivareta kystkulturen i dette området, som har så sterke maritime tradisjoner. Eksempler på dette er båtbyggertradisjoner, losvirksomhet og kaperfart, bare for å nevne noen. Området ligger mellom to værutsatte fyr, og historien gir mange eksempler på virksomheten til sjøs i distriktet. Mer enn en Hansakogg for fulle seil på vei til Hansabyen Bergen har satt sine spor på ulike vis.

    Men særlig har Listalandet satt spor etter seg da drivgarnsfisket etter makrell skjøt fart i midten av 1800-tallet, og listebåten og senere listeskøyta ble skapt. Målsettingen er å samarbeide med alle som har interesse for kyst og kysthistorie. I dag samarbeider kystlaget med flere lag og institusjoner: Forbundet Kysten (vår paraplyorganisasjon), Stiftelsen Sælør skolehus, Listamuseet, Norsk sjøfartsmuseum, kulturkontorene i Lyngdal og Farsund m.fl.

    Vårt formål er å styrke vår identitet som kystfolk, herunder: Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljo forovrig. Drive opplysningsarbeid til økt forståelse for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i vår kysthistorie. Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk, sjømannsskap og livsform.

Kommentarer

28.05.2017 19:48

Karl Tore Gabrielsen

Nettsidene til Sæløer og Lista kystlag er veldig bra! Har sammenlignet med mange andre kystlag. Jeg er aktiv i Langesundsfjorden, men har hus i Korshavn. Vest Agder har mange kystkulturaktivister!