Hidra

Den 27.4.2014 reiste 10 glade kystlagsvenner til Hidra, der de besøkte museet  Fedrenes Minne og Høgåsen. Flott vær.
Bildet fra Fedrenes Minne er fra "Flekkefjord.no". de andre har Ingvild tatt.