Eikvåg, Loshavn

De ferdig registrerte fortøyningsboltene. Det mangler posisjon - GPS eller kartreferanse.

Men Eikvåg grunneiarlag har kartlagt fortøynngsboltene. Følg linken: http://www.eikvaag.com/431644922